Jak zgłosić reklamację?

Poniżej zamieszczamy instrukcję, w jaki sposób, krok po kroku, złożyć reklamację za Towary zakupione za pośrednictwem sklepu internetowego https://outandproud.pl

  1. Pobierz formularz reklamacyjny.
  2. Wypełnij go w sposób czytelny i jak najdokładniejszy.
  3. Wyślij reklamowany Towar – z dopiskiem “reklamacja Out&Proud” na adres:
    Stowarzyszenie Grupa Stonewall
    ul. Zamkowa 7a/8
    61-768 Poznań

Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego produktu.

W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana za zasadną, spełnimy roszczenie reklamacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie rękojmi.

Szczegóły dotyczące trybu oraz sposobu rozpatrywania reklamacji, zakresu odpowiedzialności i zasad szczególnych dostępne są w Regulaminie sklepu internetowego, który znajdziesz pod adresem: https://outandproud.pl/regulamin-sklepu/

W razie pytań, pozostajemy zawsze do Twojej dyspozycji pod e-mailem: [email protected]

Dodaj do koszyka